Loading

Course calendar

Cobalt
Filter
 1. 15 Jun

  Hedging with LME Futures

  • 15 Jun 2022
  • 09.00 - 17.00
  • Virtual (EST)
  • $1,125

 2. 17 Jun

  Introduction to LME Cash-Settled Futures

  • 17 Jun 2022
  • 13.30 - 17.30
  • Virtual (GMT)
  • £195

  • Futures
  • Hedging
  • Cash-Settled Futures
 3. 22 Jun

  Hedging with LME Futures and Options - One Day

  • 22 Jun 2022
  • 09.00 - 17.00
  • Virtual (SGT)
  • $850

 4. 13 Jul

  Hedging with LME Futures - One Day

  • 13 Jul 2022
  • 09.00 - 17.00
  • Virtual (BST)
  • £765

 5. 13-15 Sep

  Introduction to the LME and Hedging - Three Days

  • 13 - 15 Sep 2022
  • 09.00 - 17.00
  • Virtual (GST)
  • £1,710

 6. 26 Oct

  Hedging with LME Futures - One Day

  • 26 Oct 2022
  • 09.00 - 17.00
  • Virtual (BST)
  • £765

 7. 23 Nov

  Hedging with LME Futures and Options - One Day

  • 23 Nov 2022
  • 09.00 - 17.00
  • Virtual (SGT)
  • £850

 8. 24 Nov

  Introduction to LME Warehousing and Physical Trading - One Day

  • 24 Nov 2022
  • 09.00 - 17.00
  • Virtual (SGT)
  • $850

 9. 7 Dec

  Hedging with LME Futures - One Day

  • 7 Dec 2022
  • 09.00 - 17.00
  • Virtual (EST)
  • $1,125